ข้อมูล eBook

ชื่อ: เศรษฐกิจพอเพียง ฉบับการ์ตูน

หมวดหลัก: โครงการพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง

คงเหลือ: 2000

เนื้อหา

เรื่องราวของวิถีชีวิตที่ต่างกันของชายสองคน คนหนึ่งใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ตั้งใจทำงานอดออม ทำบัญชีการใช้งาน อีกคนหนึ่งใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย เที่ยวอย่างไม่มีวันหยุด จนเกิดหนี้สินมากมาย จุดเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ คือบริษัทที่ทั้งสองทำงานอยู่เกิดปิดกิจการ ทั้งสองกลายเป็นคนตกงานในทันที แต่แล้วคนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ชายคนแรกเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง ด้วยการทำขนมที่แม่ของเขาได้สอนเอาไว้ ขายเลี้ยงชีพ ส่วนชายคนที่สองถูกยึดรถ ถูกยึดบ้าน ไม่มีที่อยู่ เมื่อชายทั้งสองเจออีกครั้ง ชายคนแรกจึงแนะนำให้ชายคนที่สองลุกขึ้นอีกครั้ง ด้วยคำสอนของพ่อหลวง คือ “วิถึแห่งความพอเพียง”