ข้อมูล eBook

ชื่อ: ปวงประชาเทิดไท้

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เนื้อเรื่องในเล่มนี้จึงประกอบด้วยคอลัมน์ประจำที่แสดงให้เห็นถึงโครงการต่าง ๆ ที่ได้เกิดผลขึ้นมาแล้ว และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี