ข้อมูล eBook

ชื่อ: อวสานอเมริกา ได้เวลา สงครามโลกครั้งที่ 3

หมวดหลัก: 940 ประวัติศาสตร์ทวีปยุโรป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมทั้ง ข้อเท็จจริง ข่าวคราวความเคลื่อนไหวอันจะนำไปสู่ "สงครามโลกครั้งที่ 3" ไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์ วิจารณ์ ของนักวิชาการชื่อดัง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งมีผลกระทบต่อโลกทั้งใบ ไม่เว้นแม้กระทั่ง ความเชื่อและคำทำนายจากศาสนาต่างๆ ซึ่งจะทำให้คุณผู้อ่านได้เห็นเค้าลางของหายนะว่า ใครจะเป็นประเทศมหาอำนาจรายต่อไป สงครามโลกครั้งที่ 3 จะอุบัติขึ้นด้วยอาวุธประเภทใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร