ข้อมูล eBook

ชื่อ: จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : นักศึกษาและประชาธิปไตย การช่วยเหลือของอเมริกันทำลายระบบสังคมไทย ระบบการเมืองในสิบสองปันนา โครงการเจ้าพระยา เชียงใหม่และการรวมอำนาจที่ศูนย์กลาง