ข้อมูล eBook

ชื่อ: จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : รุสเซียวิเคราะห์ไทย มหาวิทยาลัยและวิกฤตการณ์ของโนม ซอมสกี้ ทหารไทย ปัญหาเศรษฐกิจ ข้าหลวงใหญ่อังกฤษไกล่เกลี่ยวิกฤตการณ์วังหน้า ยุคสมัยของประวัติศาสตร์ไทย การทูตระบบบรรณาการไทย-จีน