ข้อมูล eBook

ชื่อ: จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 4

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : ชนกลุ่มน้อย ภูไท ไทยลื้อ ไทดำ กงสุลน๊อกซ์กับวิกฤตการณ์วังหน้า โรเบิร์ต ฮันเตอร์ในสยาม ขบถผู้มีบุญ ตัวกำหนดความด้อยพัฒนา