ข้อมูล eBook

ชื่อ: จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีที่ 1

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จุลสารฉบับนี้ได้รวบรวมบทความตามหัวข้อ : รัฐประหาร 2514 ในทัศนะของฝรั่ง นโยบายการเงินของไทย วิจารณ์หนังสือ รายงานการสัมมนา