ข้อมูล eBook

ชื่อ: จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน

หมวดหลัก: 300 สังคมศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้นำเสนอความคิดเรื่องการนำพาสังคมไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ที่ทำให้เมืองไทยย่ำแย่อยู่ในขณะนี้ การร่วมกันพัฒนาสังคมให้มีรากฐานที่มั่นคงจึงจะสามารถนำพาสังคมไทยผ่านพ้นวิกฤติการณ์ที่ใหญ่โตและสลับซับซ้อนนี้ไปได้ ซึ่งในเล่ม ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้เสนอแนวคิดที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ และมีความชัดเจนมากขึ้น