ข้อมูล eBook

ชื่อ: อัยการประสาท

หมวดหลัก: 895.91 วรรณคดีไทย

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดากฎหมายของเราทรงสอนไว้ว่า "คนเราควรจะให้ ไม่ควรจะขออะไรจากคนอื่น ควรจะกินแต่พอประมาณ อย่ากินจนท้องกาง" แต่เหลนกฎหมาย บุญร่วม เทียมจันทร์ เขียนไว้ว่า "คนเราควรจะยิ้ม ไม่ควรหน้างอ ควรจะหัวเราะ ไม่ควรจะฟันหลอ..." "อยากให้ทุกคนยิ้มเข้าหากัน อยากให้โลกนี้มีแต่เสียงหัวเราะ"