ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในโต๊ะอาหาร

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

กล่าวถึงมารยาทในการวางตัวและเข้าสังคมทั้งแบบญี่ปุ่นและสากล
เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 บท คือ
1.มารยาทบนโต๊ะอาหารและการวางตัวอย่างเหมาะสม
2.คอร์สอาหารแบบฝรั่งเศส อิตาเลียน จีน ญี่ปุ่น
3.ศิลปะการกินดื่มอย่างมีมาดในงานสังคม
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อการวางตัวที่เหมาะสม
และก้าวเข้าสู่สังคมอย่างสง่างาม