ข้อมูล eBook

ชื่อ: เคล็ดลับและมารยาทในการพูด

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เคล็ดลับและมารยาทในการพูดที่ควรรู้สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะมีมธุรสวาจา “คำพูด” เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนจิตใจของคุณและผู้ที่คุณพูดคุยด้วย และหนังสือ “เคล็ดลับและมารยาทในการพูด” เล่มนี้จะช่วยสะท้อนตัวตนของคุณอย่างงดงาม