ข้อมูล eBook

ชื่อ: เทวนิยาย

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ "เทวนิยาย" ก็มีความมุ่งหมายเช่นเดียวกันกับ "สัตวนิยาย" และ "พฤกษนิยาย" คือหมายถึงเรื่องของเทว เรื่องเทพยดาทั้งหลาย วึ่งรวมถึงประวัติ ตำนาน ความเชื่อถือ ประเพณีและภาษา สรุปว่ามีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเทพก็เล่ารวมไว้หมด พยายามบันทึกให้ละเอียดพิสดารมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามแนวหนังสือทั้งสองเล่มที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นคือหนังสือ "สัตวนิยาย" และ "พฤกษนิยาย" ส่วน "เทวนิยาย" เป็นส่วนขยายของหนังสือทั้งสองเล่มนั้น