ข้อมูล eBook

ชื่อ: นิทานอีสป 2 ภาษา ชุดจินตนาการ

หมวดหลัก: 390 ขนบธรรมเนียม ประเพณี คติชนวิทยา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สนุกสนานกับนิทานอีสป ที่จะช่วยปลูกฝังจินตนาการอันสร้างสรรค์ และเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวหลาหลายที่แฝงแง่คิดคติสอนใจ ผ่านภาพสวยๆ ทั้งยังช่วยเสริมทักษะและความสามารถทางภาษาให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีสมวัย