ข้อมูล eBook

ชื่อ: สามเกลอนักร้องเพลง

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สามเกลอนักร้องเพลง หนังสือนิทานภาพเหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย แพะสามเกลอผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา ออกเดินทางไปตามหาภูเขาสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ด้วยความมานะและกำลังใจจากเสียงเพลงที่พวกมันขับขาน แม้ระหว่างทางจะต้องพบอุปสรรคมากมาย แต่พวกมันก็ยังคงสมัครสมานและไม่ทอดทิ้งกัน