ข้อมูล eBook

ชื่อ: หาทุนเรียนฟรี

หมวดหลัก: 370 การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่รวบรวมทุนต่างๆ ไว้มากมาย ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมจนถึงปริญญาเอกจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งแต่ละทุนนั้น มีเงื่อไนที่แตกต่างกันออกไป เช่น คุณสมบัติของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัคร วันที่เปิดรับการขอรับทุน สถามที่ติดต่อขอรับทุน เป็นตั้น หากคุณมีความฝันอยากเรียนต่อต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้คือคำตอบของคุณ!