ข้อมูล eBook

ชื่อ: อีโก้งขี้ขโมย

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นิทานสอนใจ เรื่อง ผู้นำของฝูงนก เป็นหนังสือนิทานภาพเหมาะสำหรับเด็กวัย 2-6 ปี หนังสือนิทานแสนสนุกเล่มนี้ มีเนื้อเรื่องที่แฝงไปด้วยคติสอนใจที่เข้ากับทุกยุคทุกสมัยเป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเสริมสร้างทักษะการอ่านไปพร้อมๆกับส่งเสริมความผูกพันในครอบครัว