ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตุ๊บตั๊บ ต้วมเตียม

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรื่องราวภาพประทับใจกับการเล่นของแม่และเจ้าหนูตุ๊บตั๊บ กิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นในครอบครัวกับการเล่นเลียนแบบท่าทางสัตว์ต่างๆของแม่ เช่น กระต่าย ม้า หมี อย่างสนุกสนาน โดยไม่จำเป็นต้องมีของเล่นอื่นใด