ข้อมูล eBook

ชื่อ: นับหนึ่ง...ถึงอร่อย

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สนุกนับ สนุกคิด กับตัวเลขแสนอร่อย ส่งเสริมการเรียนรู้ตัวเลขไทยและจำนวนนับ ผูกเรื่องราวผ่านคำคล้องจองสั้น ๆ ด้วยภาพประกอบขนมไทย
แสนอร่อย ร่ายเรียงกันมาให้เด็ก ๆ ได้นับหนึ่งถึงสิบอย่าง...สิบชิ้น.. ให้เด็กได้รู้จักขนมไทยและภูมิใจกับภูมิปัญญาไทยที่ควรสืบทอดตลอดไป