ข้อมูล eBook

ชื่อ: เป็นเภสัชกรง่ายนิดเดียว

หมวดหลัก: 610 แพทยศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เรียนรู้เคล็ดลับ วางแผนให้พร้อม แล้วคุณจะรู้ว่า เป็นเภสัชฯ ง่ายกว่าที่คิด เนื้อหาในเล่มจะพาน้อง ๆ ไปรู้จักกับสาขาต่าง ๆ ของเภสัชกรอย่างเจาะลึก เพื่อให้ทุกคนได้เลือกเดินทางตามเป้าหมายได้อย่างไม่หลงทาง และผลสุดท้าย เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่น้อง ๆ ต้องการด้วยศักดิ์และศรีแห่งสายวิชาชีพเภสัชกรอย่างภาคภูมิ