ข้อมูล eBook

ชื่อ: จาก “สงครามประชาชน” สู่  “การโค่นล้มทุนสามานย์ เผด็จการทักษิณ”

หมวดหลัก: 320 รัฐศาสตร์ การเมือง

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือ “จาก ‘สงครามประชาชน’ สู่ ‘การโค่นล้มทุนสามานย์ เผด็จการทักษิณ’” เกิดจากพื้นฐานความคิดที่ต้องการเปิดพื้นที่ให้ข้อมูลข่าวสารที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เก็บเกี่ยวข้อเท็จจริงอันเป็นหนทางนำไปสู่การดับ “ความไม่รู้”
แนวคิดของ “ธงชัย สุวรรณวิหค” คือแนวคิดที่เชื่อว่า การต่อสู้ด้วยอาวุธไม่ใช่คำตอบของสังคมไทย ฉะนั้น การต่อสู้กับทุนสามานย์จึงควรเป็นไปในแนวทางขยายความคิดทางการเมืองที่ถูกต้องออกไปในหมู่ประชาชน เพื่อรอ “วันดอกไม้บาน” ที่พลังประชาชนออกมาสร้างสังคมไทยอย่างที่ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึงและทุกระดับ