ข้อมูล eBook

ชื่อ: เตรียมสอบเป็นสิงห์คณะรัฐศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100

หมวดหลัก: คู่มือเตรียมสอบ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

หนังสือที่รวบรวมเนื้อหาการสอบตรงเข้าคณะรัฐศาสตร์ จากทุกสถาบันอุดมศึกษาชื่อดัง สอดแทรกความรู้พร้อมความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบันให้รอบรู้ข่าวสารครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบปรนัย 3 ภาค (การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศและบริหารรัฐกิจ) + แนวข้อสอบเรียงความ พร้อมหลักและวิธีการตอบคำถามอย่างมั่นใจเหมาะสำหรับนักเรียน ม.4-5-6 ที่กำลังเตรียมสอบ ทบทวนเนื้อหา และสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกสถาบัน