ข้อมูล eBook

ชื่อ: Chris Unseen

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

Chris Unseen เป็นการรวบรวมประสบการณ์แปลก ๆ ขำ ของฝรั่งเมื่อเจอคำตอบของคนไทย หรือคนไทยเจอคำถามของฝรั่ง ในการสนทนาโต้ตอบกัน อ่านไปขำไป ได้ประโยคน่าสนใจและคำศัพท์เพิ่มเติม สามารถจดจำนำไปใช้ ถือเป็นการเรียนรู้แบบสั้นๆ ประโยคต่อประโยคในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้การใช้ภาษาอังกฤษของคุณดีขึ้นกว่าที่เคยแน่นอน