ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝรั่งไม่เข้าใจ คนไทยไม่เก็ท = Chris Cross Culture

หมวดหลัก: 440 ภาษาฝรั่งเศส

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือสอนภาษาอังกฤษสไตล์ครูเด็กแนว ที่จะช่วยทลายกำแพงภาษาที่เราร่ำเรียนกันแทบตายตั้งแต่เด็กยังโตก็ยังพูดไม่ได้ ครูคริส จะให้ทั้งข้อคิด แนวทาง วิธีการที่จะทำให้กล้าพูดกล้าสื่อสารกับชาวต่างชาติ รวมทั้งศัพท์ใหม่ๆ แต่ที่ไม่เหมือนใครคือ ได้เรียนไปหัวเราะไปอีกต่างหาก