ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝรั่งเข้าใจ คนไทยไม่เก็ท ภาค 2

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

Cross-Culture ฝรั่งไม่เข้าใจ คนไทยไม่เก็ท จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเข้าใจผิดเหล่านี้ เพื่อให้ท่านเข้าใจได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยฝีมือการเขียนของคริสโตเฟอร์ ไรท์ ครูสอนภาษาอังกฤษที่เน้นว่าตัวเอง "แนว" สุดๆ ผู้เคยมีผลงานเขียน ภาษาอังกฤษแบบฝรั่งเข้าใจคนไทยเก็ท เล่ม 1 และ 2 ที่ขายดีจนต้องพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง นอกจากงานเขียนแล้ว หลายคนคุ้นหน้าเขาจากงานสัมภาษณ์ผ่านสื่อทั้งโทรทัศน์และนิตยสารหลายเล่ม ส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวว่า ครูคริสสอนภาษาอังกฤษได้สนุก ไม่น่าเบื่อ และเข้าอกเข้าใจวัยรุ่น เหลือเกิน