ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดอังกฤษเก่งขั้นเทพ!

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

กล่าวถึง การพูดภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ต่างๆ เช่น อาหารการกินในภัตตาคารและร้านข้างทาง การเจ็บป่วย