ข้อมูล eBook

ชื่อ: จำศัพท์… กริยาญี่ปุ่น

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"จำศัพท์...กริยาญี่ปุ่น" เป็นหนังสือที่รวบรวมคำศัพท์ แยกตามหมวดหมู่สถานการณ์ทั่วไป เช่น การขึ้นรถไฟ การส่งไปรษณีย์ การรับประทานอาหาร การทำงานบ้าน เป็นต้น แต่ละบทประกอบด้วยบทสนทนาของพี่โยและน้องแอน ที่จะมาให้ความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆ พร้อมทั้งคำศัพท์ ประโยคตัวอย่าง แสดงวิธีใช้ร่วมกับคำช่วย และคำอธิบายความแตกต่างของคำศัพท์ที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งบางบทยังสอดแทรกความรู้เสริมเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับญี่ปุ่นไว้อ่านเพลินๆ ด้วย นำเสนอในรูปเล่มขนาดกะทัดรัด ช่วยให้เจ้าของสามารถพกพาติดตัวได้ได้สะดวกในทุกหนทุกแห่ง