ข้อมูล eBook

ชื่อ: ลั้นลาภาษาจีน

หมวดหลัก: 495.1 ภาษาจีน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้มีทั้งหมด 50 สถานการณ์สนทนา เนื้อหาแต่ละบทประกอบด้วยเรื่องอ่านเล่นเป็นความรู้ เป็นเกร็ดความรู้ตามแบบฉบับและความคิดของชาวจีน ต่อมาเป็นประโยคที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารเบื้องต้น ท้ายบทมีคำคมและอารมณ์ขันให้จำไว้พูดเพื่อเพิ่มเสน่ห์ในการสนทนา