ข้อมูล eBook

ชื่อ: จำศัพท์… คันจิ

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

คนเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ส่วนใหญ่มักพบปัญหา “อักษรคันจิจำยากจัง” “ท่องเท่าไรก็จำไม่ได้” “เยอะแยะจนสับสน” “จำศัพท์… คันจิ” จะช่วยคุณจัดระเบียบการจดจำคันจิ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ให้จำง่ายขึ้น พร้อมเกร็ดความรู้ภาษาญี่ปุ่น และท้าทายความจำไปกับคันจิเกมทุกบท