ข้อมูล eBook

ชื่อ: คริส เดลิเวอรี่ เดอะ คอลเล็คชั่น ทู รวมตอนผู้หญิง

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือสอนภาษาอังกฤษเล่มนี้มีความพิเศษที่แยกแขกรับเชิญที่มาร่วมในรายการคริสเดลิเวอรี่ระหว่างชายกับหญิง ซึ่งถ่ายทอดเนื้อหาที่น่าสนใจ นำมาสอนภาษาอังกฤษในสไตล์ครูคริส ซึ่งการสอนภาษาอังกฤษจะได้ผลดียิ่งขึ้นเมื่อมีการดูดีวีดีของตอนนั้นควบคู่ไปด้วย นอกจากจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้วยังได้ความบันเทิงและความสนุกสนานไปด้วยในตัว