ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่งจีน 30 ชม.

หมวดหลัก: 495.1 ภาษาจีน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

ภาษาจีนใคร ๆ ก็พูดได้ พูดภาษาจีนอย่างมั่นใจและใช้ได้จริง เก่งจีน 30 ชม. มุ่งเน้นไปที่การฝึกฝนภาษาจีนในชีวิตประจำวันด้วยตนเอง ผ่านบทสนทนาง่าย ๆ จากกว่า 30 สถานการณ์ สอดแทรกไวยากรณ์และธรรมเนียมจีนที่ควรรู้