ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์

หมวดหลัก: 495.1 ภาษาจีน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์" เล่มนี้ เป็นการรวบรวมประโยค คำศัพท์ เรื่องเล่า หรือสเตตัสต่างๆ ที่เขียนกันบนโลกอินเทอร์เน็ตของจีน ไม่ว่าจะเป็นทางโซเซียลมีเดีย Search Engine หรือกระทั่งกระทู้สนทนาตามเว็บบอร์ดต่างๆ โดยในเล่มได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับคำ สำนวน ประโยค และข้อความ ชนิดเจาะลึกไม่มีเม้ม บางข้อความสอดแทรกความรู้ทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประโยคนั้นๆ ด้วย