ข้อมูล eBook

ชื่อ: เก่ง Grammar เล่มเดียวเอาอยู่ !

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อยากเก่ง Grammar ภาษาอังกฤษ กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบเรียนต่อ สอบเข้าทำงาน อ่านเล่มนี้เล่มเดียว เนื้อหาครบ ไม่ต้องอ่านเล่มอื่น อ่านเล่มเดียวเก่งชัวร์ อ่านได้แม้ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อน เนื้อหาในเล่มจะพาคุณไปรู้จักกับ Grammar ภาษาอังกฤษทีละขั้น โดยเริ่มตั้งแต่คำชนิดต่างๆ ไปจนถึงการนำคำเหล่านั้นมาสร้างเป็นประโยคหลากความหมาย ด้วยการจัดกลุ่มกฎเกณฑ์และโครงสร้างทางไวยากรณ์ให้เห็นอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้ทันที อีกทั้งยังมีตัวอย่างและประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล รวมทั้งแบบฝึกหัดทบทวนความเข้าในเนื้อหาทุกเรื่อง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจศึกษาวิชาภาษาอังกฤษให้แตกฉาน