ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอาเซียนเล่มเดียวเอาอยู่ !

หมวดหลัก:

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "ภาษาอาเซียน เล่มเดียวเอาอยู่!" เล่มนี้ เป็นหนังสือเล่มเดียวที่จะทำให้คุณเก่งพูดภาษาประจำชาติของทุกประเทศในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทุกประโยคพื้นฐานสำคัญที่นำไปใช้ได้ทันที ทุกที่ ทุกสถานการณ์ เล่มเดียวครบทุกภาษา อินโดนิเซีย มาเลเซีย บรูไน สิงค์โปร์ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า การันตีคุณภาพโดยอาจารย์เจ้าของภาษา! เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้และเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน