ข้อมูล eBook

ชื่อ: คำกริยาเกาหลีง่ายนิดเดียว

หมวดหลัก: 495.7 ภาษาเกาหลี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

รวบรวมคำกริยาภาษาเกาหลีที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้อ่านสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ทั้งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลีในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เรียนด้วยตนเอง