ข้อมูล eBook

ชื่อ: ถ้าจะพูดว่า "..." เป็นภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดี

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่จะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยวิธีง่ายๆ จากการเรียนรู้ "โครงสร้างประโยค" และ "คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง" เพื่อให้คุณนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ด้วยตัวเองด้วยการพูดมันออกมาให้ได้ด้วย "จินตนาการ" ในตัวเอง นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมคำอธิบายท้ายประโยคแต่ละประโยค เพียงคุณตั้งใจศึกษา และเอาจริงเอาจังกับวิธีการในหนังสือเล่มนี้ การพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป