ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดจีนในชีวิตประจำวัน

หมวดหลัก: 495.1 ภาษาจีน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "พูดจีนในชีวิตประจำวัน" เล่มนี้ ได้สอดแทรกเรื่องราวความรู้และเนื้อหาของการสื่อสารในภาษาจีน อาทิ การเดินทาง การแนะนำตัว ตัวเลข การสั่งอาหาร เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดความรู้ความเข้าใจในภาษาจีนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาภายในเล่มมีทั้งคำอ่านภาษาจีน และคำแปลเป็นไทย ทำให้แม้ผู้ที่ไม่เคยเรียนรู้ภาษาจีนมาก่อน ก็สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ภษาจีน