ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่าย

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือ "ภาษาญี่ปุ่นเข้าใจง่าย ใช้ได้จริง" เล่มนี้ อธิบายการใช้ภาษาญี่ปุ่นง่ายๆ สามารถใช้สื่อสารได้เลยในชีวิตจริง แทรกเนื้อหาของแกรมม่าเล็กๆ น้อยๆ พอให้ผู้อ่านสามารถสร้างประโยคได้ด้วยตัวเอง รวมถึงมีการเพิ่มเกร็ดความรู้ทั่วไปของประเทศฐี่ปุ่นเอาไว้ในเล่ม ให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นอีกด้วย