ข้อมูล eBook

ชื่อ: ภาษาอังกฤษไม่ติดแพทเทิร์น

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

"ภาษาอังกฤษไม่ติดเเพทเทิร์น" เล่มนีิ้ เป็นหนังสือที่สามารถสร้างเเนวทางของเรื่องพื้นฐานน่ารู้ต่างๆ ให้น้องๆ นักเรียนได้นำไปฝึกใช้ เป็นประโยคง่ายๆ ที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ รวมไปถึงคำศัพท์ เเละวิธีการอ่าน ซึ่งในเล่มได้พยายามปรับให้ง่ายต่อการเข้าใจเเละเรียนรู้มากที่สุด สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนภาษาอังกฤษไม่ควรพลาด