ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียนภาษาจากข้อความโดนๆ

หมวดหลัก: 420 ภาษาอังกฤษ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เทคนิคหนึ่งในการเรียนภาษาให้ได้ผลดีนั้น คือการหาสิ่งช่วยจำ และสิ่งช่วยจำของแต่ละคนนั้นมักจะเป็นประโยคโดน ๆ ที่เขียนได้สะดุดใจ เราจึงรวบรวมข้อความโดน ๆ ทั้งหลายนำมางัดเอาเรื่องราวของภาษาที่สอดแทรกอยู่กลายเป็นหนังสือที่คุณจะได้อ่าน GET! ทั้งข้อความดี ๆ น่าขบคิด และเกร็ดภาษาที่ควรรู้