ข้อมูล eBook

ชื่อ: สีสันปาร์ตี้

หมวดหลัก: 750 จิตรกรรม การเขียนภาพ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือภาพสีสันปาร์ตี้ สีสันสดใสสวยงามเล่มนี้ สอนให้เด็กรู้จัก สี รูปร่าง รูปทรง ความเหมือนความต่าง ทักษะทางภาษาในการออกเสียงชื่อเรียกของสิ่งต่างๆ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ พ่อแม่ผู้ปกครองควรทำกิจกรรมร่วมกับลูกน้อยไปพร้อมๆ กัน