ข้อมูล eBook

ชื่อ: มาซิมาหม่ำ

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือภาพส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ ส่งเสริมทักษะทางภาษา สอนให้เด็กรู้จักชื่อผัก ผลไม้ ขนม ความเหมือนความต่าง สี รูปร่าง รูปทรง และละลานตาไปกับของกินแสนอร่อย พร้อมเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้