ข้อมูล eBook

ชื่อ: เรียกอะไรนะ

หมวดหลัก: วรรณกรรมเยาวชน

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือภาพส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ ส่งเสริมทักษะทางภาษา สอนให้เด็กรู้จักชื่อสัตว์ สิ่งของใกล้ตัว ความเหมือนความต่าง สี รูปร่าง รูปทรง และเสริมสร้างจินตนาการ แสนสนุกไปกับภาพสัตว์น่ารัก พร้อมเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้