ข้อมูล eBook

ชื่อ: เล่นกับเงา

หมวดหลัก: 750 จิตรกรรม การเขียนภาพ

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือภาพส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ สอนให้เด็กรู้จักรูปร่าง ความเหมือนความต่าง เส้น สี ทักษะทางภาษา และเล่นทายภาพเงาแสนสนุก พร้อมเรียนรู้คำศัพท์น่ารู้