ข้อมูล eBook

ชื่อ: พูดญี่ปุ่น เก่งเวอร์!

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมประโยคสนทนาภาษาญี่ปุ่นในรูปแบบต่างๆ ไว้ให้คุณเลือกนำไปใช้ได้ตามความต้องการ สามารถใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมสอดแทรกเนื้อหาแกรมม่าเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถสร้างประโยคได้ด้วยตัวเอง อธิบายอย่างเข้าใจง่าย พร้อมภาพการ์ตูนประกอบน่ารัก สีสันสดใส ชวนติดตาม