ข้อมูล eBook

ชื่อ: พลิกแพลง  ศัพท์สแลงเกาหลี

หมวดหลัก: 495.7 ภาษาเกาหลี

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมสแลงยอดฮิตของชาวกิมจิ ทั้งสแลงที่พบในชีวิตประจำวัน สแลงที่พบบ่อยในละคร เพลง หรือไซเบอร์ อ่านแล้วจะได้รู้ว่าสแลงมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสนุก!! เอาไว้ใช้ประกอบการเรียน ใช้พูด ใช้แซท ช่วยให้สาวกเกาหลีเข้าถึงความเป็นเกาหลีได้อย่างถึงใจ