ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฟัง พูด คิด @ ออฟฟิศญี่ปุ่น

หมวดหลัก: 495.6 ภาษาญี่ปุ่น

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมบทสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันง่ายๆ กับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกน้อง ฯลฯ หลากหลายสถานการณ์ สามารถประยุกต์ใช้เองได้จริง อธิบายไวยากรณ์ สำนวน รูปประโยค และคำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับคนทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือกำลังเตรียมตัวไปทำงานที่ญี่ปุ่น ประกอบด้วยเนื้อหา 13 บท ผ่านบทสนทนาใน 13 สถานการณ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนจนคล่องเเคล่ว เเละนำไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังอธิบายการใช้ไวยากรณ์อีกด้วย