ข้อมูล eBook

ชื่อ: สึนามิ คลื่นยักษ์มหาภัย

หมวดหลัก: 550 โลกวิทยา (การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับโลก)

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอความรู้ที่สำคัญเกี่ยวกับ "สึนามิ" ที่ว่าด้วยเนื้อหา ตั้งแต่ต้นเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว เหตุการณ์ความสูญเสีย และมหาภัยพิบัติสึนามิ การป้องกัน ตลอดไปจนถึงการรับมือเมื่อเกิดภัยนี้จริงๆ ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย ชวนติดตาม