ข้อมูล eBook

ชื่อ: ตัวห้ำ

หมวดหลัก: 630 เกษตรศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

อสัตว์หรือแมลง ที่กินสัตว์หรือแมลงอื่นเป็นอาหาร โดยทั่วไปตัวห้ำจะมีขนาดใหญ่ และแข็งแรงกว่าเหยื่อ และจำทำให้เหยื่อตายในเวลาอันรวดเร็ว ตัวห้ำ 1 ตัว สามารถกินเหยื่อได้หลายตัวและหลายชนิด อีกทั้งยังสามารถกินเหยื่อได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ไข่ ตัวอ่อนหรือหนอน ดักแด้และตัวเต็มวัย ตัวอย่างของตัวห้ำที่พบโดยทั่วไป เช่น นก กบ คางคก กิ้งก่า งู แมลงมุม แมลงปอ ด้วงเต่าตัวห้ำ ด้วงดิน แมลงช้างปีกใส มวนพิฆาต มวนเพชรฆาต ตั๊กแตนตำข้าว แมลงหางหนีบ