ข้อมูล eBook

ชื่อ: แปลกแต่จริงในโลกวิทยาศาสตร์

หมวดหลัก: 500 วิทยาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวข้องอยู่กับโลกและชีวิตของเราจนแยกไม่ออก ตอนเกิดก็อาศัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วย เกิดมาแล้วปัจจัย 4 ที่ใช้ในการดำรงชีวิต ก็อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆกัน ซึ่งผสมกลมกลืนกันอยู่จนเราก็แทบจะไม่ลืมไปว่า สิ่งที่เราเห็น เราใช้งานอยู่นั้น เกิดขึ้นมาได้อย่างไร หนังสือ แปลก แต่ จริงในโลกวิทยาศาสตร์ เล่มนี้ได้นำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ที่แปลกและน่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาเล่าให้ฟัง ผู้อ่านจะได้รับความสนุกสนานในการอ่านไปพร้อมกับการเพิ่มพูนความรู้รอบตัวด้วย