ข้อมูล eBook

ชื่อ: 50 เมนูเด็ด อิ่มอร่อยตลอดทางในฮ่องกง

หมวดหลัก: 640 การจัดการบ้านเรือนและครอบครัว

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

การท่องเที่ยวฮ่องกงได้จัดทำคู่มือ “อิ่มอร่อยตลอดทางในฮ่องกง” ฉบับภาษาไทยขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อแนะนำ 50 ร้านเด็ดในย่านต่างๆ ของฮ่องกง